Skip to product information
1 of 2

CENFORCE 150mg - 10 tableta

CENFORCE 150mg - 10 tableta

Regular price €16,00 EUR
Regular price Sale price €16,00 EUR
Sale Sold out

UPOTREBA: Ovaj preparat je prilično jak i značajno povećava protok krvi u penisu, što omogućava postizanje i održavanje erekcije uz seksualnu stimulaciju. Preporučuje se uzimanje oko 1 sat prije seksualne aktivnosti, sa ili bez obroka. Imajte na umu da efekat može biti sporiji sa velikim obrokom i da velike količine alkohola mogu smanjiti efikasnost preparata.

SASTAV: 150 mg sildenafil citrata.

View full details